Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

Zpětné klapky

Zpětné klapky v mezip?írubovém provedení s jednodílnym uzavíracím prvkem nebo jako dvouk?ídlá zpětná klapka – s kovovym nebo elastickym těsněním. Malé ztráty tlaku a nízky otevírací tlak. Montá? se provádí mezi p?írubu podle DIN/ANSI ve vodorovnych nebo svislych potrubních systémech.

RSK

Zpětná klapka

Univerzálně pou?itelná zpětná klapka pro svislou i?vodorovnou montá?

DC

Zpětná klapka

Dvouk?ídlá zpětná klapka pro pr?mysluové závody a?in?enyrské stavby