Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

WB 14E
Nerezové no?ové ?oupátko typu LUG

No?ové ?oupátko Stafsj? WB14E je vykonné uzavírací ?oupátko s?vybornou charakteristikou pr?toku. Obousměrné uzav?ení s?nulovym pr?sakem zaji??uje a? do tlaku 150?psi / 10?bar?.

 

Technické znaky

Jmenovité světlosti:

DN 80 - DN 300

Stavební délka:

MSS-SP81

Rozměr p?ipojovací p?íruby:

ASME/ANSI B 16.5 Class 150 AS 2129 tabulka D a E

Zkou?ka těsnosti:

EN 12266-1:2009 míra úniku A

P?íp. provozní tlak:

DN 80 - DN 300 10 bar