Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

T 211-C
Teflonové klapky

Mezip?írubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro toxická a?silně korozivní média. Speciálně ur?eno pro chemicky pr?myslu

 

Technické znaky

Jmenovité světlosti:

DN (40)50 - DN 300

Stavební délka:

EN 558 ?ada 20

P?ipojení mezi p?íruby:

EN 1092 PN 10/16
ASME Class 150

Těsnicí plochy protip?íruby:

EN 1092, tvar A/B
ASME RF, FF

Hlavová p?íruba:

EN ISO 5211

Ozna?ení:

EN 19
PAS 1085

Zkou?ka těsnosti:

EN 12266 (míra úniku A)

Teplotní rozsah:

-40°C a? +200°C (v závislosti na tlaku)

P?íp. provozní tlak:

max. 10 bar

Pou?ití ve vakuu:

do 1 mbar absolutně,
(elestomer Silikon) -10°C a? +160°C